Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Skt. Petri Kirke København

Skt. Petri Kirke
Skt. Peders Stræde 2
1483 København K

Skt. Petri Kirke - hjemmeside
Wikipedia - om kirken

I Nørregade i hjertet af København ligger 2 prægtige kirker næsten side og side.
Det er Vor Frue Kirke (Domkirken) og skråt overfor den tyske Skt. Petri Kirke, som ligger godt gemt bag en høj, rød murstensmur.
Kirken er den ældst bevarede i middelalderbyen.

Den første kirke blev grundlagt i midten af 1200-tallet, men brændte allerede i 1386. Kirken blev hurtig genopført, men er siden blevet ombygget flere gange.
Langhuset rummer dele af den ældste kirke, mens tårnets nederste afsnit er fra ca. 1500.
Efter Reformationen blev sognet nedlagt; kirken overgik til kronen, og bygningen blev benyttet som kongens gjethus, dvs. kanon- og klokkestøberi.
I 1585 oerlod han så kirken til byens store tyske menighed, som derpå blev istandsat under ledelse af bygmesteren Hans van Steenwinckel den ældre.
Under Christian 4. blev kirken udvidet i to omgange med et nordre sideskib (hvor orgelet er placeret i dag) og et søndre sideskib (hvor hovedindgangen er i dag).
Kun 60 år senere var denne bygning for lille til menigheden, og under Christian V blev endnu et sideskib tilføjet.

Under Københavns brand 1728 gik kirken til grunde. Inventaret brændte og kun kirkens mure stod tilbage. Under bygmester J.C. Krieger blev gudshuset genopført en smuk barokportal blev tilføjet  omkring hovedindgangen.
Skt. Petri Kirke slap nådigt fra Københavns bombardement 1807.
I 1815 blev kirken igen renoveret. 
Som det forstås, har Skt. Petri Kirke gennemlevet en umtumlet tilværelse gennem århundrederne, men står flot og stråler som den tyske menigheds kirke i København.  
 
Gravkapel - i 1805 blev begravelser af hygiejniske grunde forbudt i kirkebygninger, i Sankt Petri Kirkes gravkapeller var det fortsat tilladt.
De foregår nu som urnebisættelser i et dertil bestemt kolumbarium. Gravkapellerne rummer mange gravminder over tyske og danske slægter.

Struense blev efter hans affære med dronning Caroline Mathilde dømt til døden og halshugget på Østerfælled 28. april 1772.
Hans krop blev parteret og kørt til galgebakken, hvor hans legemsdele formentlig hængte til skræk og advarsel i nogle år, før de blev begravet i 
Sankt Petri Kirkes gravkapel. 
Her finder du  hans knogler – eller det man tror, er hans knogler.

Hjertelig velkommen i Skt. Petri Kirke.
Der er åbent i dagtimerne - kok gerne indenfor.