Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Holmens Kirke

 
Holmens Kirke
Holmens Kanal 21
1060 København K 
Kirkens hjemmeside 
Kirkens Facebookside
Wikipedia - omtale
 

En gåtur gennem det historiske centrum er en prægtig oplevelse.
Forbi Thorvaldsens Museum  og Christiansborg. Videre forbi Holmens Kirke og Børsen - det er jo en perlerække af prægtige bygninger.  

Holmens Kirke i København var oprindelig opført som en ankersmedje fra 1563, da Orlogsværftet lå lige i nærheden.

Christian 4. ombyggede ankersmedjen til en orlogskirke, som blev indviet i  1619. 
Kongen havde opført Skipperboderne, som var en rækkehusbebyggelse til kaptajner og skibsførere i orlogsflåden. Skipperboderne lå der hvor gaden Bremerholm ligger i nutiden.
Skipperbodernes beboere skulle have en kirke og det blev så til Holmens Kirke.

Holmens Kirke er opført i renæssance, som det tydeligt ses i gavlen ud mod kanalen. Renæssance kendetegnes ved røde mursten og sandstensudsmykning.
Også Børsen og Rosenborg Slot er opført i renæssance.
Holmens Kirke har originalt inventar fra 1600-tallet. Det er bl.a. altertavle og prædikestol som er skåret af Abel Schrøder d.y.
Orgelfacaden er fra 1738 og kirken har flotte pulpiturer.

Korskirke
Kirken (indviet 1619) blev hurtigt for lille og derfor besluttede kongen at udvide kirken i 1641. Kirken blev forhøjet så den flugtede vestgavlen og kirken fik et tårn over korsskæringen.
Kirken fik også 2 sideskibe (sidearme), populært kaldes de for Kaptajnsgang og Urtegårdsgang.
Derved fik kirken sin nuværende form og udseende. Samtidig flyttede man i 1876 portalen fra Roskilde Domkirke til Holmens Kirke.
Københavns store bybrande i 1728 og 1795 gik heldigvis uden om Holmens Kirke. Det samme gjorde svenskernes bombardement af København i 1658. Man har fundet en kanonkugle som er muret ind i soklen på korets nordside.
Kirken gennemgik en større ombygning i 1872.

Gravkapel
I 1705 fik kirken tilføjet et gravkapel langs kanalen på korets sydside. Gravkapellet er i 2 etager. Nederste etage kunne rige borgere købe sig retten til et kapel. Adgang sker gennem en dør i kapellets sydgavl. Der er ikke adgang til dette kapel for offentligheden.
Øverste kapel er opbygget som en stor sal med sarkofager af søheltene Niels Juel og Peter Tordenskjold. Også andre kulturpersonligheder, bl.a. arkitekten C.F. Hansen.
Via en port i koret kommer man ind i det store gravkapel.  
Gravkapellet i kælder er lukket for offentligheden.
Hjemmeside for Holmens Kirke
Wikipedia om Holmens Kirke
Store Danske Encyklopædi om Holmens Kirke


Holmens Kanal blev udgravet som voldgrav i 1606. Christian 4. havde ladet opføre en ny fæstningsvold langs kanalen.
Holmens Kanal blev tilkastet i 1864.
Holmens Kanal domineres i nutiden af palæer og kontorejendomme. Danske Bank har til huse i Erichsens Palæ og 3 ministerier har til huse i Holmens Kanal. 

Holmens Kirkegård

Kirken var oprindelig omgivet af en kirkegård, men denne blev hurtig nedlagt og i 1666 flyttet til Holmens Kirkegård på Østerbro.
For de nærliggende Nyboderhuse var Holmens Kirkegård velkommen. Her blev de fattige begravet.
Ved udgravning omkring Holmens Kirke er fundet rester af kirkegården.
Læs mere om Holmens KirkegårdHolmens Kirke - et mesterværk
fra 1600-talletGravkapellet mod kanalen


Indgang fra Holmens Kanal


Stort barok alter skåret af Abel SchrøderSarkofager for Niels Juel


Marmorbuste for Peter Tordenskjold og
hans kiste nedenfor
Foto: Kulturens Venner