Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Assistens Kirkegården

Assistens Kirkegården
Kapelvej 4
2200 Nørrebro
Assistens Kirkegårdens hjemmeside
Historie og kulturpersonligheder
Omvisning på Danmarks mest kulturelle kirkegård.
Martin A. Hansen skrev: "Lægger vi alle de afdødes intellektualitet sammen, bliver Nørrebro Danmarks mest åndelige by". 
På Nørrebro i København ligger en af Danmarks nok fineste kirkegårde, hvor flere hundrede kulturpersonligheder ligger begravet.
Kirkegården blev etableret i 1761, da man manglede yderligere gravplads til Københavns døde borgere.
Assistens Kirkegården fungerede først som fattigmandskirkegård og ind i 1800-tallet blev det fashionabel at blive begravet her.
Det er stadig populært at blive begravet på Assistens Kirkegården for nutidens afdøde. Er man en kendt person gennem livet, så skal man da også være det i døden.
Derfor bliver mange betydelige kulturpersonligheder begravet her.
En omvisning fortæller spændende historier om kirkegården og de cirka 25 kulturpersonligheder som vi besøger.
Det er bl.a. H.C. Andersen - Søren KIerkegaard - Friedrich Kuhlau - H.C. Ørsted - Peter Faber og de nyere afdøde som Dan Turell - Hans Scherfig - Heerup og mange andre.

Anbefalinger - det siger deltagerne
Først og fremmest, rigtig mange tak for din rundvisning i går. Tilbagemeldingerne har været helt forrygende og alle synes det var enormt interessant. Så mange tak! Hilsen Kasper Ni. Allerød Ko.
 

Læs også
Gravsted.dk 
Se navne på mange kulturpersonligheder, som ligger begravet her.

Lidt historie
I middelalderen havde København 6 kirker og tilhørende kirkegårde indenfor voldene.
I 1348 kom pesten til Europa og spredtes til Europas storbyer hvor befolkningerne boede meget tæt.
Gennem de næste 500 år lagde pesten store områder øde, befolkningerne "døde som fluer".
Der var brug for mere begravelsesplads til de mange døde, derfor fik Europas kirkegårde udenfor byer.


Ved hvert pestangreb døde mange tusinde borgere og kirkegårdene i København kunne ikke rumme flere.
Holmens Kirkegård blev den første begravelsesplads uden for Københavns volde, det skete i 1666. Ved sidste pestangreb i 1711 døde 22.000 borgere og derfor kom Garnisons Kirkegård til.
Begge de nævnte kirkegårde ligger smukt på Østerbro på hver sin side af Dag Hammerschiölds Alle.

Kom med på kirkegårdsomvisning
Se kirkegårdsomvisninger

De rige og de kendte borgere fik billedhuggere til at skabe de flotte gravmonumenter, som vi kan opleve i nutiden.
Her hviler betydelige kulturpersonligheder fra 1800- og 1900-tallet. Det er politikere, malere, forfattere, industrifolk og mange andre.

Assistens Kirkegården har hovedindgang er på Kapelvej. Det tidligere kapel er nu kulturcenter, hvor der afholdes  arrangementer.
Kirkegården er inddelt i afsnit fra A-Z for overskuelighedens skyld.
Afsnit A er museumsafdelingen, hvor bl.a. Søren Kirkegård . arkitekten Harsdorff - billedhuggeren H.V. Bissen og andre kendte fra 1800-tallet ligger begravet.

Fremtiden
Hvad skal kirkegården bruges til
Generelt er København velforsynet med parker og andre grønne åndehuller for byens befolkning.
Bare ikke på Nørrebro.
Nørrebroparken og Assistens Kirkegården er de eneste større grønne åndehuller for borgerne på Nørrebro.
Derfor har politikerne på Rådhuset bestemt, at Assistens KIrkegården må bruges som en park og der må luftes hund, kondi-løbes og tage solbad på kirkegårdens plæner.
Den langsigtede plan er, at kirkegården bliver en grøn park op mod Jagtvej og almindelig kirkegård op mod Kapelvej. Mange grave sløjfes og andre flyttes.

Transport
Det er nemt at komme til Assistens Kirkehården.
Metro Cityring Runddelen kommer man let til og fra kirkegrden.
Busserne 5C - 18 - 350S kører på Nørrebrogade, Jagtvej og Nørrebro Runddelen.

 
Fredet
Assistens Kirkegården blev fredet i 2015.
I 2019 fik kirkegården en udviklingsplan, som beskriver kirkegårdens udvikling de næste mange år. 
Se planen her

Hans Scherfigs gravsten

"Jeg vil helst ikke have noget mindested",
men sagde spøgefuldt,
"Men I kan jo tage skildpadden
hjemme i haven". Det skete så


Søren Kierkegaards gravmæle på Assistens Kirkegård.
Han blev stedt til hvile i sine forældres gravsted. 
Søren Kierkegaard besøges af mange turister.Natasja Saad døde i en
alt for ung alder - kun 33 år.
Hun var sangerinde og rapper.
Hun boede på Jamaica,
hvor hun optrådte og skrev sine sange.
Hun var ofte i Danmark og optrådte her.
Læs mere på Wikipedia
Læs også
Wikipedia - om Assistens Kirkegård
Assistens.dk - kirkegårdens officielle hjemmeside 
Gravsted.dk - omtale af 673 kulturpersonligheder på Assistens Kirkegården