Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Eremitageslottet

Eremitageslottet
Dyrehaven
2960 Klampenborg
Eremitageslottet.dk
Dyrehaven nord for København 
Jægersborg Dyrehave ligger nord for København og arealet er cirka 1.100 ha. 
I 1669 lader kong Frederik 3. haven indhegne med pileflet og områdets dyrevildt blev drevet ind i indhegningen.
Den følgende konge Christian 5. blev konge i 1699 og han lavede nye og meget større planer for Dyrehaven. Som kronprins havde han besøgt lande og andre kongehuse i Europa.
Ved Solkongens hof havde han set og oplevet en ny jagtform 'Parforcejagt', som han blev meget optaget af. Kongerne drev parforcejagt til gæsterne store fornøjelse. 
Parforcejagt krævede store arealer, så landsbyen Stokkerup som lå indenfor indhegningen blev jævnet med jorden og bønderne fik anvist andre gårde i Nordsjælland. Landsbyens gadekær ses endnu som en lille sø lige ved Eremitageslottet.

Dyrehaven blev kongeligt jagtrevir og lukket for offentligheden.
Eremitageslottet blev opført som jagtslot i 1734-1736 i Dyrehaven nord for København.
Vi er midt i Enevældens Danmark og dermed kunne de enevældige danske konger bruge statsfinancer til slotte og et liv i luksus.

Det var Christian 6. som foranledigede at hofarkitekt Laurids de Thurah tegnede og lod slottet opføre.
Når kongen og hans adelige venner havde deltaget i en jagt i Dyrehaven, blev der serveret en jagtfrokost i Eremitageslottet. Dyrehaven var dengang kongens private jagtområde, det åbnede først for offentligheden i 1800-tallets slutning.
Slottet bruges stadig af kongehuset til jagtfrokoster og ved andre lejligheder.
Eremitageslottet hører under Christiansborg Slotsforvaltning, der administrerer kongelige slotte.

Eremitageslottet en vinterdag


Eremitageslot opført i rokoko stilart
.
Andre museer og slotte
Amalienborguseet - se kongelige boliger
Aamlienborgpalæerne - kongeboliger
Bakkehusmuseet - oplev Kamma og Knud Lyhne Rahbeks hjem
Frederiksberg Slot - på Frederiksberg Bakke
Frederiksborg Slot - her opleves Danmarkshistorien
Hofteatret - historisk teater i hjertet af København
Kunstindustrimuseet - Danmarks Designmuseum
Rosenborg Slot - eventyrslottet
Rungstedlund - Karen Blixens Museum

Andre websider skriver
Kongelige slotte - om Eremitageslottet
Wikipedia - om Dyrehaven
Wikipedia - om Eremitageslottet
Bakken.dk - om Eremitageslottet
Slots & Kultursytrelsen - Eremitageslottet
Saxo.dk - bøger om Eremitageslottet