Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Kunstmuseer i København og Nordsjælland

Kunstmuseer
København og Nordsjælland
Gode websider om kunstmuseer
Kunsten.nu - kunstguide til udstillinger i Danmark
Kunst online - kunstguide
AOK - om kunstudstillinger
Kunstmuseerne
 
Københavns Museer
Hjemmeside
Hjemmeside for foreningen MIK -  "Museer i København og omegn" som formidler viden om 40 museer i København og Nordsjælland.
Foreningen udgiver turistmagasinet CURATOR, et ganske godt og velkrevet blad/brochure om museerne og deres seværdigheder.
 
Cisternerne
Hjemmeside
Cisternerne i Søndermarken blev oprindeligt bygget som vandreservoir (1856) til de københavnske borgere. Vandreservoiret blev tømt og i 1996, da København var europæisk kulturby, da blev Cisternerne indrettet som et underjordisk udstillingssted.
Cisternerne er i sig selv et fascinerende rum med næsten drypstensformationer og store buer under loftet.

Frederiksbergmuseerne
Wikipedia 
Berlinkske.dk - enkelt, banalt og virkningsfuld 

 
Charlottenborg Kunsthal
Hjemmeside
Kunsthal Charlottenborg ligger i hjertet af København, nemlig i Charlottenborg Slot på Kongens Nytorv i København.
Kunsthal Charlottenborg viser samtidskunst af danske og udenlandske kunstnere, både de etablerede og nye udøvende kunstnere. 
Flere samtidige og spændende udstillinger pr. år.
Læs mere her
Kunsthaller.dk
 
Aktuelle udstillinger
Se liste over aktuelle udstillinger - her og nu
Den Fries Udstillingsbygning
Hjemmeside

 
Den Frie Udstillingsbygning
Aktuel udstilling

Udstillingsbygningen Den Frie blev skabt som udstillingsbygning og tegnet af kunstneren J.F. Willumsen.
Bygningen lå oprindelig ved Vesterport, men blev senere flyttet til Østerport og fredet.  

Læs mere om Den Frie
Wikipedia
Store Danske Enclyklopedia
Kunsthaller.dk
Kunsten.nu
 
Den Fries Udstillingsbygning
Hjemmeside
Gl. Holtegård
Aktuel udstilling
Oprindelig et landssted for og tegnet af arkitekten Lauritz de Thura. Han lod en gl. fæstegård nedrive og lod anlægge en fransk inspireret barokhave med symmetrisk beplantning af frugttræer, blomstrende planter og buegange - at sammen omkranset af lindetræer, som stadig eksisterer. 
I 1976 overtog Søllerød Kommune bygningerne og satte dem i stand. Gl. Holtegård er nu et populært udstillingssted.
Læs mere om G. Holtegaard
Wikipedia 
Realdania om barokhaven 
Rudersdal.dk 
Storedanske.dk
Den Fries Udstillingsbygning
Hjemmeside
Glyptoteket - Ny Carlsberg Glyptotek
Aktuel udstilling
Kunstmuseum som blev skabt af brygger Carl Jacobsen til sine store kunstsamlinger, kunst som han havde opkøbt på sine mange rejser til bl.a. Frankrig og Italien.
Det oprindelige Glyptotek blev tegnet af Wilhelm Dahlerup og er siden udvidet af Hack Kampmann og Henning Larsen.
Glyptoteket omfatter primært fransk og dansk kunst og skulptur fra slutnigen af 1800-tallet og ind i 1900-tallet.
Læs mere om Glyptoteket

Læs mere på Wikipedia

 
 
Den Fries Udstillingsbygning
Hjemmeside
Kunstforeningen Gl. STRAND
Aktuel udstilling

Kunstforeningen Gl. STRAND blev stiftet 1825 til varetagelse af kunstens tarv ved udstillinger, foredrag, anskaffelse af kunstværker til fordeling blandt medlemmerne, offentlige kunstudstillinger for betaling, understøttelse til kunstforetagender samt udgivelse af skrifter om kunst.
Læs mere om Gl. Strand
Læs mere på Wikipedia

 
Den Fries Udstillingsbygning
Hjemmeside
Kastrupgårssamlingen
Aktuel udstilling

Kastrupgårdsamlingen er Tårnby Kommunes Kunstmuseum. Museet er beliggende på Kastrupgård, som er et landsted fra midten af 1700-tallet. På initiativ af Amager Kunstforening besluttede Tårnby Kommune i 1968 at oprette en kunstsamling, og Kastrupgårdsamlingen er nu en naturlig ramme for et kunstmuseum.
Læs mere om Kastrupgårdsamlingen
Wikipedia - Store Danske encyklopædi
Den Fries Udstillingsbygning
Hjemmeside
Nivaagaard Samlingen <= Hjemmeside
Aktuel udstilling
Læs mere om Nivaagaard

Nivaagaards Malerisamling blev skabt af godsejeren og politikeren Johannes Hage (1842-1923). Han ejede herregården Nivaagaard og samlede på europæisk billedkunst fra renæssancen og barokken, og dansk kunst fra guldalderen.
Ved brev af 7. oktober 1908 blev malerisamlingen overdraget til en selvejende institution, således at den blev offentlig tilgængelig.
Skiftende udstillinger og arrangementer

 
Ordrupgaard Kunstsamling
Hjemmeside
Ordrupgaard Kunstmuseum åbnede i 1918 og derfor har kunstmuseet 100 års jubilæum.
Ordrupgaards kunstsamling er skabt af etatsråd Vilhelm Hansen (1868-1936), der havde en bemærkelsesværdig forsikringsverdenen.
Vilhelm Hansen skabte samlingen af dansk og fransk kunst til egen nydelse, men også i høj grad for at udbrede kendskabet til fransk kunst i Skandinavien. 
Ordrupgaard åbnede i 1918 og museum for fransk impressionisme og dansk guldalder med en eksklusiv samling af bl.a. Monet, Gaugain, Hammershøi og andre.
Læs mere om Ordrupggaard

 
SMK - Statens Museum for Kunst
Hjemmeside
I 1849 gik Danmark fra Enevælde til en grundlov - parlamentarisme.  
Derved overgav kongen sine kunstsamlinger til det danske folk - så at sige.
Alt hvad kongen ejede af kunst overgik et nyt museum - Statens Museum for Kunst.

Statens Museum for Kunst rummer 700 års dansk og udenlandsk kunst og i alt cirka 9.500 malerier.
Den Kongelige Afstøbningssamling i Vestindisk Pakhus hører også under SMK.
Læs mere her
Thorvaldsens Museum
Hjemmeside
Bertil Thorvaldsen er Danmarks store billedhugger, der levede det meste af sit liv i Rom. I 1838 fik man overtalt Thorvaldsen til at vende hjemad, nu da han var aldrende. I Christiansborgs gamle vognstald fik Thorvaldsen sit eget museum. 
Bertel Thorvaldsen ligger begravet i museet gård og omgivet af sine mange kunstværker. Bedre fås ikke.
Læs mere