Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.

Kulturens Venner
- Guidede kulturoplevelser i København og omegn.
Kulturens Venner

 

Christianshavn byvandring

Christianshavn
Historie og seværdigheder
Byvandring
Christianshavn er den mest autentiske bydel i København. 
Her finder vi borger huse og gamle købmandsgårde fra 1600- og 1700-tallet. 
Københavns middelalderby har oplevet 2 store bybrande i 1728 og 1795.
Hver bybrand lagde cirka 40% af byen i aske. 
Bybrandene udslettede middelalderbyens huse fra forrige århundreder og gjorde flere tusind af familier hjemløse.
Heldigvis har Middelalderbyen stadig charme og masser af oplevelser.

Original charme fra 1600-tallet
Christianshavn er et resultat af vores byggeglade konge Christian 4. 
Han så at København lå ubeskyttet hen fra søsiden og byen manglede handel og udvikling.
Derfor opstod Christianshavn i 1618-1622 i farvandet mellem Slotsholmen og Amager.
Byens affald og møg blev brugt som fundament til den nye bydel og sten og sand blev hevet op fra havnens bund.
Bygget med vinkelrette gader og en kanal i midten. Der blev udlagt store parceller, som gik fra gade til gade. 
Strandgade har en prægtig række af 400 år gamle borgerhuse; historien står stille her, der er ikke sket meget de sidste årtier.

Byvandring
NB. Private grupper kan få tur efter eget ønske. 
Dette er standard turen på Christianshavn.
Turen begynder ved Udenrigsministeriet - hør om Christianshavns historie - Knippels Bro - Christianskirken.
Vi går ind til Eigtveds Pakhus (Udenrigsministeriet) og hører om pakhuse og sejlskibe og Gammelholm - hvor man byggede sejlskibene i 1600-takket.
Ind i 1700-tallet blev sejlskibene så store, at man anlagde Nyholm, som i nutiden blot benævner Holmen.
På Strandgade kikker vi ind i Irgens Gård, som er en købmandsgård fra 1600-tallet.
Videre ad Wildersgade. Carl Wilder udbyggede Christishavn til bygning af sine sejlskibe.
Evt. besøg i endnu en købmandsgård, som er kun åben i dagtimerne (mandag til fredag).
I Skt. Annægade ligger historiske huse fra 1600- og 1700-tallet, som vi hører om
Christianshavn Kanal - hør om kanalen og kvindefængslet, som engang lå her.
Vor Frelser Kirke - hør om kirken. Vi kikker indenfor i åbningstiden.
Op på Christianshavns Vold og Lille Mølle. som du hører om.
Amagergade - her ligger "Huset på Christians" og "Rottehullet".
Sofiegården - er sidste stop. Her begyndte Gasolin og Kim Larsen, der karriere:
Sofiegården er i nutiden et kollegium.
Herfra 100 meter til Christians Torv - her slutter turen.

Lidt historie
Kom med på en tur langs Strandgade og Christianshavns kanal, se de mange flotte borgerhuse og hyggelige gårdmiljøer.

Christian 4. fik sin nye bydel med købmandsgårde og en storslået vold omkring byen.
Dermed kunne han beskytte indsejlingen til København mod fjendtlige angreb.
Christianshavn voksede til og den var en selvstændig købstad i årene 1639 til 1674. En by med eget rådhus, borgmester, 2 kirker og mange flotte borgerhuse.
Hollandske købmænd anlagde købmandsgårde, de fik gang i handelen og de forsynede København med varer.
Christianshavn blev aldrig ramt af brande/ildsvåde og derfor møder vi et autentisk bymiljø her.
Christianshavn fik et fæstningsanlæg med et bred voldgrav og en høj vold. Så kunne kongens soldater holde eventurelle fjender ude i krigstilfælde.


Eigtveds Pakhus  - blev opført i årene 1748-1750 under hofbygmester Nicolai Eigtved. 
Alle husets fire etager blev benyttet af Asiatisk Kompagni frem til 1976 til lagerrum for kompagniets varer.
De midterste fem fag var inrettet udstilling af eksotiske varer efter skibenes hjemkomst. Byens borgere strømmede til at se de fremmedartede varer.
I årene 1976-1982 blev bygningen ombygget og  fyldt med dansk møbeldesign og PH lamper.

Nutiden: Eigtveds Pakhus er centraladministrationens møde, konference og repræsentationslokaler. 
Rigsretsagen i 2021 foregik her og regeringen holder ofte møder i Eigtveds Pakhus.
Det er desværre ikke muligt at besøge Eigtveds Pakhus.
Nicolai Eigtved: 1701-1754 - initiativrig arkitekt og hofbygmester. Han er skaber af Frederiksstaden, det københavnske kvarter der har Amalienborg som centrum.
Han døde i 1754 og så aldrig sit værk færdig. 
Nicolai Eigtved er også arkitekt for Eigtveds Pakhus, Christianskirken, Marmorbroen, Frederiks Hospital (nu Designmuseum Danmark) og meget mere.
Wikipedia - læs mere her

Strandgade - gik oprindelig langs vandet og havde bebyggelse på sydsiden.
Købmændene kunne bruge arealerne langs kajerne til oplagring af varer. 
I Strandgade ligger endnu en række købmandsgårde fra bydelens tidligste tid i begyndelsen 1600-tallet. 
Mange købmandsgårde havde pakhuse på grunden ud mod Wiledersgade. 
Strandgade blev regnet for den fineste og derfor blev den fornemme Christianskirke anlagt i gadens sydlige ende. 

Købmandsgårde - Irgens Gård - Strandgade 44 - er en af Cheistianshavn prægtige købmandsgårde.
Hjørnehuset Strandgade/Bådmandsstræde er den ældste af Irgens Gård.
Det blev opført i renæssance stil mellem 1623 til 1635. 
I 1664 erhvervede Joachim Irgens grunden og byggede videre på købmandsgården. 
I 1700-tallet skiftede ejendommen ejere flere gange. 
Læs hele historien her

Vor Frelser Kirke
Christianshavn - den nye bydel skulle naturligvis have en kirke. Der blev udarbejdet flere projekter til en ny kirke.
Byggeriet gik igang i 1680 og kirken stod først færdig i 1696, dog uden det spiralsnoede tårn med Kristusfiguren øverst.
Vor Frelser Kirke er en barokkirke - en af de skønneste i Danmark. 
Kirkerummet præges af en imponerende udskåret orgelfacade fra 1698 og en altertavle af den svenske billedhugger Nicodemus Tessin.
Tårnet - er 90 meter højt og cirka 450 trin fra våbenhuset op til Kristusfiguren. I 1990'erne havde en kirketjener rekorden i at klare de mange trin på  4 min. 30 sekunder. Der skal virkelig gode ben og kondition til at klare det.
På en god sommerdag fås en fantastisk udsigt over Christianshavn og København.
Kommer man forbi Vor Frelser Kirke, så kik endelig indenfor. 
Wikipedia - om Vor Frelser Kirke

Vor Frelser Kirkes hjemmeside

Christians Kirke - er en anden af bydelens fantastiske kirker.
Kirken hed oprindelig Frederiks Tyske kirke og den blev bygget til den tysk-hollandske menighed som udgjorde Christianshavns befolkning.
Frederik 5. gav i 1749 tilladelse til at arrangere et lotteri for at skaffe midler til den nye kirke, som blev opført i årene 1754-1759.
Et prægtig krypt blev bygget og rige borgere købte kapeller til deres kister.
Kirkerummet præges af pulpiturer i tre etager. Alter, prædikestol og orgel er bygget sammen på sydvæggen.
Efterhånden blev den tyske menighed mindre og kirken lukkede som tysk kirke i 1886.
I 1905 åbnede kirken til dansk folkekirke.
Wikipedia - om Christianskirken

Christianskirkens hjemmeside

Amagergade er en af de oprindelige gader fra anlæggelsen i 1600-tallet og husene er blandt de ældst bevarede.
Det var her at optagelserne til "Huset på Christianshavn" foregik. Udendørs scenerne foregik i Amagergade, mens beboernes lejligheder og Rottehullet var opbygget i Nordisk Films studier i Valby.
Selve "Huset på Christianshavn" er senere ombygget. Porten er væk og huset er nu malet rød.
Skiltet til Rottehullet hænger der endnu.

Christianshavns Kanal - er hjertet på Christianshavn. I sommermånederne hersker her herligt liv langs kanalen. Mange turister og borgere sidder på kajkanten og der er bænke og borde til de magelige.
For nogle få årtier siden kunne lejlighederne købes for en slik, nu er det mondænt at bo her og  lejlighederne er dyre.
Den nordlige del af kanalen er et mix af husbåde, træskibe og lystyachter. Den sydlige del ved Torvegade er udlejning af robåde og nyd et måltid i den hyggelige restaurant på broen ved bådudlejningen.
I sommersæsonen kommer utallige havnerundfartsbåde gennem kanalen, der guides på engelsk, tysk, fransk, spansk og italiensk.

Knippelsbro - var den første bro fra Slotsholmen til den nye bydel Christianshavn. Knippelsbro blev indviet i 1620. Så ligger Udenrigsministeriets bygninger i venstre side og "Ørkenfortet" fra 1962, som er Nordeas hovedsæde i Danmark.

400 års jubilæum - Christianshavn blev anlagt i årene 1618 til 1622.
Det er nu 400 årsiden (1622 - 2022), at første del af Christianshavn blev færdig.
I de følgende 100 år blev anlagt nye holme og opført historiske bygninger.

Holmen - har været militært område i mere end 300 år. Man anlagde flere holme (kunstige øer) til at huse skibsbygningens fabrikker og værksteder. 
De nye holme hedder: Margretheholm, Nyholm, Refshaleøen og flere til

Nyholm - blev anlagt i 1689-90 til bygning af de store sejlskibe. Gennem de følgende årtier opbyggede man værksteder til fremstilling af skibenes skeletter, tovværk, ankre, segldug, og meget mere.
Man opbyggede en stor erfaring med bygning og bemanding af sejlskibe, der havde et personale på 500 søfolk. 
Sejkskibsæraen er slut nu og tilbage står et næsten levende museum. 
Alle bygninger står nu og vidner om en gylden periode i Danmarkshistorien.  
Kom med på omvisninger i 2022.

Havnerundfart
Tag med på en havnerundfart og oplev Nordhavn,  Sydhavn, Christianshavn og alt det ind imellem.
Læs om Havnerundfart

Havnens nye broer og bygninger
På en 3 kilometer lang gåtur oplever du havnens nye broer og bygninger.
Vi begynder ved Inderhavnsbroen og videre til Cirkelbroen og Den nye lille Langebro.
Læs mere

Christianshavns Lokahistoriske Forening
En gruppe helhjertede, nørdede mennesker passer og plejer en god hjemmeside.
Her kan du læse om artikler og se billeder fra det historiske Christianshavn.
Se den lokalhistoriske Forenings hjemmeside her


 

Kø for at komme op i Vor Frelser Kirkes tårn


Prægtig udsigt fra
Vor Frelser Kirkes tårn
Christianshavn historisk
Den danske konge Christian 4. grundlagde Christianshavn efter hollandsk forbillede, som betyder en fæstningsby med central kanal og vinkelrette gader. Christianshavn opstod som Københavns forsvar mod svenskerne.
Mellem Amager og København var der et bredt sund. Der var altså ingen land hvor Christianshavn ligger idag. København lå ubeskyttet hen og med anlæggelsen af en fæstning kunne man beskytte København i tilfælde af krig. Svenskerne var jo Danmarks fjende nummer ét - dengang.
Det var den nederlandske arkitekt og og ingeniør Johan Semp som fik opgaven med at tegne og opføre den nye bydel.
Kongen gav bønderne i landbyerne omkring København pligt til at komme med tusindvis af voglæs jord. Efterhånden tog den nye bydel form.
Christianshavn blev anlagt med 6 gader på langs og 4 gader på tværs med en midterkanal, som delte bydelen i en Overby og en Nederby. Navnet Overgaden kommer oprindelig fra "Ufergade", det viser hvordan navne forandrer sig over århundreder.
Da den nye bydel var færdig, var det svært at få grundene bebygget. Derfor blev Christianshavn i 1639 tildelt købstadsrettigheder og fik eget rådhus (det røde hus på hjørnet af Torvegade og Strandgade).
Borgere som byggede nye huse fik skattefrihed i 12 år, ret til græsning af husdyr og kålhaver på Amager Fælled. Yderligere blev der afholdt torvedage.
Således kom udviklingen af Christianshavn igang.


Christianshavn i nutiden
Christianshavn er som en kulturel smeltedigel. De charmerende, historiske huse og brostensbelagte gader ligger her stadig. Da B&W skibsværft endnu fungerede var Christianshavn arbejderkvarter. Lejlighederne var på bare 30 m2 og her boede cirka 6 familiemedlemmer. Manden arbejdede på B&W værftet og han kørte hjem i frokostpausen for at spise varm mad. Når fabriksfløjten lød, cyklede han tilbage til arbejdet igen.
Nu er advokat- og arkitektfirmaer rykket ind i husene og de mange mindre boliger er lagt sammen til større lejligheder og moderniseret, og solgt som ejerlejligheder.
Det er altså fashionabelt at bo på Christianshavn med sine 10.000 indbyggere. Man skal bare over Knippelsbro, så er man på Christianshavn.
Med anlæggelsen af Metroen station på Torvegade er det nemmere at komme til og fra Christianshavn.

Havnerundfart 


Strandgade 30
Borgerhus fra 1630'erneChristianshavn er populær for byvandringer
Her en gruppe fra Kulturens Venner
 
 
Links til Christianshavn
Det er altså fashionabelt at bo på Christianshavn med sine 10.000 indbyggere. Man skal bare over Knippelsbro, så er man i Københavns centrum. Med anlæggelsen af Metrobanen og en station på Torvegade er det nemmere at komme til og fra Christianshavn.
Ekstra Bladet
 - artikel om det historiske og det moderne Christianshavn
Wikipedia - om Frelser Kirke
Wikipedia - om Christianshavn
Christianshavnernet - alt muligt om Christianshavn
Christianshavns Lokalhistoriske Forening


Oplev historien gennem byvandringer
Assistenskirkegården - kendte og ukendte ligger begravet her
Christiania - fristaden på godt og ondt
Dragør -Store Magleby - skipperstaden yderst på Amager
Helsingør og Kronborg - byvandring i Helsingør og oplev Kronborg Slot og Kasematterne,
Køge byvandring - velbevaret by med huse og købmandsgårde som for 300 år siden.
Middelalderbyen København - om gader og deres navne, huse, kendte personer og meget mere.
Nyhavn til Langelinie - om H.C. Andersen, svenske krigsfanger som udgravede Nyhavn og meget mere.
Nørrebro byvandring - arbejderklassen boede her fra 1850. Nu er Nørrebro et hyggeligt sted at bo
Roskilde byvandring - tur gennem byen og besøg i domkirken
Valby - byvandring - landsbyen udenfor København
Voldparkernfæstningsarealet - tur gennem Ørstedsparken, Botanisk Have og Østre Anlæg